Welkom bij The Workshopper!

Interactief

Onze workshops kenmerken zich door een hoog interactief gehalte. Zo wordt niet met kant en klare labs gewerkt die regel voor regel overgenomen moeten worden, maar wordt er van een probleemstelling uitgegaan welke uitgewerkt zal worden. De opzet is dusdanig flexibel dat ook een probleem wat op dat moment bij een van de cursisten speelt op locatie als uitgangspunt voor een case kan worden genomen. In een zo vroeg mogelijk stadium maar uiterlijk op de eerste ochtend van de workshop wordt geïnventariseerd waar de nadruk gedurende de workshop op gelegd zal worden.

Alle betreffende theoretische kennis wordt gedurende de uitwerking van de cases gedoseerd overgedragen. Dit zal deels via presentatie gaan maar voor een groot deel ook gedurende het praktijkdeel.

Modulaire opbouw

Een ander kenmerk van onze workshops is dat deze modulair opgebouwd zijn. Er zijn verschillende building-blocks welke op zichzelf gevolgd kunnen worden maar ook uitstekend te combineren zijn met andere blocks. Zo is er bijvoorbeeld een algemeen beheer block van 3 dagen welke aangevuld kan worden met een backup/restore/uitwijk block van 2 dagen zodat een aangesloten geheel van 5 dagen ontstaat. Echter, deze zijn ook ieder apart te volgen, en zo is geheel naar wens een passende training samen te stellen.

De trainers

De trainers zijn altijd mensen die hun sporen in het veld verdiend hebben en dus een uitgebreide praktijkervaring bezitten. Er zijn altijd minimaal 2 trainers aanwezig (op een groep van 5-10 cursisten)

Nadat de cursus is afgelopen krijgen alle cursisten naast een certificaat een life-time membership op een closed user group vol met praktische en technische zaken betreffende bijvoorbeeld beheer, uitwijk etc. Dagelijks is altijd minimaal 1 trainer online voor discussie en beantwoorden van vragen.

Aanbod van workshops en building blocks

Er worden verschillende building-blocks ontwikkeld, de eerste is inmiddels gereed en richt zich op installatie en efficiënter dagelijks beheer. Deze duurt inclusief korte introductie 3 dagen.
Building-blocks welke op stapel staan zijn backup, restore en uitwijk, advanced troubleshooting, migraties en in een later stadium ook andere omgevingen behalve NetApp.